Browse Source

add lang files - bg, ua, en

master
Repellent 4 years ago
parent
commit
935c536503
  1. 192
      forms/lang/bg.txt
  2. 192
      forms/lang/en.txt
  3. 192
      forms/lang/ua.txt

192
forms/lang/bg.txt

@ -0,0 +1,192 @@
[name]
MODULE_NAME = "Формы"
MODULE_DESCRIPTION = "Данный модуль предназначен для создания веб-форм (например, обратной связи или простейшего оформления заказа), которые могут состоять из любого набора полей. Для вывода в публичной части сайта используйте тег <strong>[mod_forms:XXX]</strong>, где XXX - это id или алиас формы."
[module]
contacts = "Контакти New"
mod_info = "В дадения раздел са всички контактни форми в системата. тук Вие може да добавите нова контактна форма. както и да редактирате вече съществуващи."
forms = "Списък форми"
form = "Форма"
noforms = "В модула няма добавени форми"
form_new = "Добавяне на форма"
form_deleting = "Сигурни ли сте, че желаете да изтриете формата?"
form_creating = "Добавяне на нова форма"
form_notfound = "тази форма не е намерена"
form_editing = "Редактиране на форма"
main_sets = "Основни параметри"
title = "Наименование"
alias = "Алиас"
protection = "Защита от повторно изпращане"
protect_i = "Препоръчително за форми без Ajax.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ако защитата е включена, на финалната страница (след успешното изпращане на формата) при обновяванто на страницата потребителя няма да види съобщението &quot;Подтвърдете повторното изпращане на данните...&quot;. Вместо това ще се зареди наново празна форма."
demo = "Създаване на примерна форма"
demo_noajax = "без Ajax"
demo_ajax = "Ajax, сървъра връща кода на формата"
demo_ajax_o = "Ajax, сървъра връща резултатът от валидацията"
alias_i = "Опционално. Алиасът на формата позволява да се използва леко запомнящ се таг [mod_contact:alias] вместо [mod_contact:id]. Алиасът не трябва да бъде число, може да съдържа само цифри, латински букви, долна черта и дължина не повече от 20 символа и да е уникално в пределите на модула"
alias_accept = "Този алиас може да се използва"
alias_er_syn = "Грешен алиас!<br> Алиасът не може да бъде число, може да съдържа само цифри, латински букви, долна черта и дължина не повече от 20 символа"
alias_er_exists = "Грешен алиас!<br> Този алиас вече е зададен на друга контактна форма"
recs = "Получатели"
name = "Име"
fields_sets = "Настройки на полетата"
active_i = "Активиране на поле (ако чекбокса е празен, тагът в шаблона ще бъде заменен с празен ред)"
type = "Тип"
doc = "Документ"
multidoc = "Документ (multi)"
other_input = "Друг input"
other_input_i = "Атрибут type"
pattern_i = "Шаблон за preg_match<br/> <em>Пример:</em> <strong>/^[A-Za-z0-9]+$/ie</strong><br/><br/> Или филтър за filter_var<br/> <em>Пример:</em> <strong>FILTER_VALIDATE_EMAIL</strong>"
pattern = "Валидация"
defaultval = "По подразбиране"
sets = "Параметри"
attributes = "Атрибути на тега поле"
field_add = "Добави поле"
form_tpl = "Шаблон на формата"
mail_tpl = "Шаблон на писмо"
finish_tpl = "Шаблон на страница след изпращане на формата"
conditions = "Условия"
rubheader = "Скриптове и стилове, необходими за оформяне и функциониране на формата"
rubheader_info = "Избягвайте дублиране на скриптовете в модула и шаблона"
tag = "Таг"
field_creating = "Добавяне на поле..."
field_new_error = "Моля, въведете наименование на полето!"
type_i = "За <strong>input</strong> в атрибутите може да се укаже свой <strong>type</strong> (по подразбиране се поставя <strong>text</strong>)"
fld_tpl_toggle = "Покажи/скрий шаблона за извеждане на полето"
field_tpl = "Шаблон на полето"
fld_del = "Сигурни ли сте, че желаете да изтриете това поле?"
fld_deleting = "Изтриване на поле..."
required = "Задължително поле"
setting_empty = "Първо настройте опциите за избор (вляво)"
yes = "да"
no = "не"
fld_i = "Полето работи само ако тагът в поставен в шаблон и вляво е маркирано полето активация"
copy_fld_i = "<strong>Отправка копии </strong> будет выполнена, даже если в значении по умолчанию стоит галка, а тег в шаблон не вставлен / поле не активировано"
select_req_i = "Селект будет считаться не заполненным, если выбран первый вариант"
file_size = "Макс. размер, мб"
file_size2 = "Ограничение на размера на файла, мб"
create = "Добави"
edit = "Редактиране"
copy = "Копиране"
delete = "Изтриване"
actions = "Действия"
saved = "Съхранено"
notsaved = "Възникна грешка по време на съхранението"
created = "Формата е успешно записана"
copied = "Формата е успешно копирана и записана<br>Моля, редактирайте наименованието и алиаса"
deleting = "Изтриване..."
add_refresh = "Добави и обнови"
save = "Запиши"
return_to_forms = "Върни се към списъка с контактни форми"
refresh = "Обнови"
mail_set = "Настройки на писмата"
format = "Формат"
text = "Текст"
from_email = "Имейл на изпращача"
from_name = "Име на изпращача"
recs_main = "Главни получатели"
recs_main_i = "Тези адресати ще получават писмото задължително"
subject_tpl = "Шаблон на темата"
email_accept = "Правилен имейл"
email_error = "Грешен синтаксис на имейл!"
tag_fld = "Таг за поле, полето се поставя с използване на своя шаблон"
tag_fld_mail = "Значение на полето, въведено от потребителя"
tag_fld_tpl = "Таг за поле, полето се поставя с атрибутите си"
tag_attr = "Вмъкни основни атрибити"
tag_id = "Id на полето"
tag_title = "Таг за наименование на поле"
tag_valid = "Извеждано съдържание, ако полето съответства на зададения шаблон"
tag_invalid = "Извеждано съдържание, ако полето не съответства на зададения шаблон"
tag_nempty = "Извеждано съдържание, ако полето е маркирано като задължително и потребителя е въвел данни"
tag_empty = "Извеждано съдържание, ако полето е маркирано като задължително и потребителя не е въвел данни"
tag_path = "Път към корена на инсталацията"
tag_media = "Път към папката с шаблона<br><br><i>Пример:</i> [tag:mediapath]images/logo.gif"
tag_css = "Свива няколко css-файла в един. Връща път.<br><b>FFF</b> - имена на файлове, разделени с запетая<br><b>P</b> - път към папката с файлове, назадължителен. По подразбиране - [tag:mediapath]css/<br><br><i>Пример:</i> href=&quot;[tag:css:reset.css,style.css]&quot;"
tag_js = "Свива няколко js-файла в един. Връща път.<br><b>FFF</b> - имена на файлове, разделени с запетая<br><b>P</b> - път към папката с файлове, назадължителен. По подразбиране - [tag:mediapath]js/<br><br><i>Пример:</i> href=&quot;[tag:js:common.js,main.js]&quot;"
tag_formtitle = "Наименование на формата"
tag_formalias = "Алиас на формата (или id, ако не е въведен алиас)"
tag_url = "URL на текущата страница"
tag_docid = "ID на текущия документ"
tag_hide = "Таг, позволяващ скрит контент за определени групи потребители<br><br><strong>Х</strong> - номер на групата<br><strong>TEXT</strong> - текст, ако достъпа е забранен<br><br><em>Пример:</em> [tag:hide:2:Тази форма не е за вас!][/tag:hide]"
tag_uemail = "Имейл на потребителя (въз основата на данните от профила, а не на формата!)"
tag_uname = "Име и Фамилия на потребителя (въз основа на данните от профила)"
tag_ufname = "Име на потребителя (въз основа на данните от профила)"
tag_ulname = "Фамилия на потребителя (въз основа на данните от профила)"
tag_ulogin = "Потребителско име (въз основа на данните от профила)"
tag_if_fld = "Условие за значението на полето. В тага, използвайте стандартните конструкции за сравнение на PHP/JS<br><br><em>Пример:</em><br>[tag:if_fld:15 == '1']<br>...<br>[tag:elseif_fld:15 > '2']<br>...<br>[tag:else_fld]<br>...<br>[/tag:if_fld]"
tag_f_valid = "Извеждано съдържание, ако всички полета са преминали валидацията"
tag_f_invalid = "Извеждано съдържание, ако поне едно поле не преминало валидацията"
tag_easymail = "Генерива списък на всички значения на полетата, участващи в шаблона на формата ( вместо ръчно да се описват всички тагове)"
tag_if_user = "Извежда съдържанието в писмото на потребителя, попълнил формата"
tag_if_admin = "Извежда съдържанието в писмото за получателя-админ (&quot;главен получател&quot; или получател от поле &quot;избор на получателр&quot;)"
tag_fld_subject = "Значение на полето <strong>Тема</strong>"
tag_fld_email = "Значение на полето <strong>Имейл</strong>"
tag_sitename = "Наименование на сайта"
tag_sitehost = "Адрес на сайта"
info_php_tags = "Достъпни php и тагове"
code = "Изпълним код"
code_info = "Данните на формата (валидация, шаблони, получатели и т.д.) се пазят е променливата на класа $this->form."
code_onsubmit = "Код, изпълняван след изпращането на формата (преди валидацията)"
code_onvalidate = "Код, изпълняван след валидацията на формата"
code_onsend = "Код, изпълняван след изпращането на писмата"
mfld_email = "Имейл"
mfld_subject = "Тема"
mfld_receivers = "Избор на получатели"
mfld_captcha = "Капча"
mfld_copy = "Изпращане на копие"
tag_mail_empty = "не е попълнено"
history = "История"
date = "Дата"
author = "Автор"
status = "Статус"
stat_new = "Ново"
list_new = "Нови"
stat_viewed = "Видяно"
list_viewed = "Видени"
stat_replied = "Отговорено"
list_replied = "Отговорени"
request = "Обръщение"
response = "Отговор"
responses = "Отговори"
write_response = "Напиши отговор"
body = "Тяло на писмото"
save_draft = "Запази черновата"
send = "Изпрати отговор"
return_dialogs = "Върни се към списъка"
profile_look = "Премини към профила"
write_email = "Напиши писмо"
from = "от"
look = "Преглед"
set_replied = "Маркирай като отговорено"
marked_replied = "Маркирано като отговорено"
attach = "Прикачени"
respose_sent = "Отговорът е успешно изпратен"
cn_actions = "Действия"
cn_del_mail = "Сигурни ли сте, че желаете да изтриете този e-mail?"
cn_not_mail = "В тази форма няма писма ..."
cn_view = "Преглед на историята"
cn_status = "Статус на писмата"
cn_alias_not = " -- "
cn_count_messages = "писма: "
cn_copy_to_clipboard = "Копирай в буфера"
cn_return_list_form = "Връщане към списъка"
cn_mod_info = "Важно: модулът използва метода за изпращане на писма, установен в системните настройки "
cn_mod_info_a = "Настройки поща"
info_attr_name = "Значение атрибута name для этого поля:"
public_key_recaptcha_v3 = "Публичный ключ reCAPTCHA v3"
title_pub_key_recap = "Открытый ключ reCAPTCHA v3 указанный в системных настройках, используется на стороне клиента (например в js скриптах)"
found_key_recap_v3 = "В системных настройках обнаружены и будут использоваться модулем API ключи reCAPTCHA v3"
notfound_key_recap_v3_1 ="API ключи reCAPTCHA v3 не обнаружены."
notfound_key_recap_v3_2 =" Вы можете установить их в разделе "
notfound_key_recap_v3_3 ="Системные настройки"
demo_jqval_cap = "Без Ajax, с jQuery Validation Plugin и reCAPTCHA v3"
demo_ajax_jqval_cap = "Ajax, с jQuery Validation Plugin и reCAPTCHA v3"

192
forms/lang/en.txt

@ -0,0 +1,192 @@
[name]
MODULE_NAME = "Формы"
MODULE_DESCRIPTION = "Данный модуль предназначен для создания веб-форм (например, обратной связи или простейшего оформления заказа), которые могут состоять из любого набора полей. Для вывода в публичной части сайта используйте тег <strong>[mod_forms:XXX]</strong>, где XXX - это id или алиас формы."
[module]
contacts = "Контакты New"
mod_info = "В данном разделе приведен список всех контактных форм. Вы можете, добавить новую форму или отредактировать существующую."
forms = "Список форм"
form = "Форма"
noforms = "В модуле пока нет ни одной контактной формы"
form_new = "Создать форму"
form_deleting = "Вы уверены, что хотите удалить форму?"
form_creating = "Создание новой формы"
form_notfound = "указанная форма не найдена"
form_editing = "Редактирование формы"
main_sets = "Основные параметры"
title = "Название"
alias = "Алиас"
protection = "Защита от повторной отправки"
protect_i = "Рекомендуется включать для форм без Ajax.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Если защита включена, на финишной странице (после успешной отправки формы) при обновлении страницы пользователь не увидит сообщения &quot;Подтвердите повторную отправку данных...&quot;. Вместо этого загрузится заново чистая форма."
demo = "Создать пример формы"
demo_noajax = "без Ajax"
demo_ajax = "Ajax, сервер возвращает код формы"
demo_ajax_o = "Ajax, сервер возвращает результат валидации"
alias_i = "Опционально. Алиас формы позволяет использовать легко запоминающийся тег [mod_contact:alias] вместо [mod_contact:id]. Алиас не должен являться числом, может содержать только цифры, латинские буквы, дефис, подчёркивание, иметь длину не более 20 символов и быть уникальным в пределах модуля"
alias_accept = "Этот алиас можно использовать"
alias_er_syn = "Неверный алиас!<br> Алиас не должен являться числом, может содержать только цифры, латинские буквы, дефис, подчёркивание и иметь длину не более 20 символов"
alias_er_exists = "Неверный алиас!<br> Данный алиас уже привязан к другой контактной форме"
recs = "Получатели"
name = "Имя"
fields_sets = "Настройки полей"
active_i = "Активировать поле (если чекбокс пустой, тег в шаблоне будет заменён на пустую строку)"
type = "Тип"
doc = "Документ"
multidoc = "Документ (multi)"
other_input = "Другой input"
other_input_i = "Аттрибут type"
pattern_i = "Шаблон для preg_match<br/> <em>Пример:</em> <strong>/^[A-Za-z0-9]+$/ie</strong><br/><br/> Либо фильтр для filter_var<br/> <em>Пример:</em> <strong>FILTER_VALIDATE_EMAIL</strong>"
pattern = "Валидация"
defaultval = "По умолчанию"
sets = "Параметры"
attributes = "Аттрибуты тега поля"
field_add = "Добавить поле"
form_tpl = "Шаблон формы"
mail_tpl = "Шаблон письма"
finish_tpl = "Шаблон страницы после отправки формы"
conditions = "Условия"
rubheader = "Скрипты и стили, необходимые для оформления и функционирования формы"
rubheader_info = "Избегайте дублирования скриптов в модуле и шаблоне"
tag = "Тег"
field_creating = "Добавление поля..."
field_new_error = "Укажите название поля!"
type_i = "Для <strong>input</strong> в аттрибутах можно указать свой <strong>type</strong> (по умолчанию подставится <strong>text</strong>)"
fld_tpl_toggle = "Показать/свернуть шаблон вывода поля"
field_tpl = "Шаблон поля"
fld_del = "Вы уверены, что хотите удалить это поле?"
fld_deleting = "Удаление поля..."
required = "Обязательное поле"
setting_empty = "Сначала настройте опции для выбора (слева)"
yes = "да"
no = "нет"
fld_i = "Поле работает только если его тег вставлен в шаблон и слева стоит галочка активации"
copy_fld_i = "<strong>Отправка копии </strong> будет выполнена, даже если в значении по умолчанию стоит галка, а тег в шаблон не вставлен / поле не активировано"
select_req_i = "Селект будет считаться не заполненным, если выбран первый вариант"
file_size = "Макс. размер, мб"
file_size2 = "Ограничение размера файла, мб"
create = "Создать"
edit = "Редактировать"
copy = "Копировать"
delete = "Удалить"
actions = "Действия"
saved = "Сохранено"
notsaved = "Во время сохранения произошла ошибка"
created = "Форма успешно создана"
copied = "Форма успешно скопирована и сохранена<br>Отредактируйте название и алиас"
deleting = "Удаление..."
add_refresh = "Добавить и обновить"
save = "Сохранить"
return_to_forms = "Вернуться к списку контактных форм"
refresh = "Обновить"
mail_set = "Настройки письма"
format = "Формат"
text = "Текст"
from_email = "Email отправителя"
from_name = "Имя отправителя"
recs_main = "Главные получатели"
recs_main_i = "Эти адресаты получат письмо в любом случае"
subject_tpl = "Шаблон темы"
email_accept = "Правильный Email"
email_error = "Неверный синтаксис Email-а!"
tag_fld = "Тег поля, поле подставляется с использованием своего шаблона"
tag_fld_mail = "Значение поля, введённое пользователем"
tag_fld_tpl = "Тег поля, поле подставляется с подстановкой аттрибутов"
tag_attr = "Вставить основные аттрибуты"
tag_id = "Id поля"
tag_title = "Тег названия поля"
tag_valid = "Выведет контент, если поле соответствует заданному шаблону"
tag_invalid = "Выведет контент, если поле не соответствует заданному шаблону"
tag_nempty = "Выведет контент, если поле помечено как обязательное и пользователь ввёл данные"
tag_empty = "Выведет контент, если поле помечено как обязательное и пользователь не ввёл данные"
tag_path = "Корневой путь установки"
tag_media = "Путь до папки с шаблоном<br><br><i>Пример:</i> [tag:mediapath]images/logo.gif"
tag_css = "Сжимает несколько css-файлов в один. Возвращает путь.<br><b>FFF</b> - имена файлов через запятую<br><b>P</b> - путь к папке с файлами, не обязательно. По умолчанию - [tag:mediapath]css/<br><br><i>Пример:</i> href=&quot;[tag:css:reset.css,style.css]&quot;"
tag_js = "Сжимает несколько js-файлов в один. Возвращает путь.<br><b>FFF</b> - имена файлов через запятую<br><b>P</b> - путь к папке с файлами, не обязательно. По умолчанию - [tag:mediapath]js/<br><br><i>Пример:</i> href=&quot;[tag:js:common.js,main.js]&quot;"
tag_formtitle = "Название формы"
tag_formalias = "Алиас формы (или id, если алиас не назначен)"
tag_url = "URL текущей страницы"
tag_docid = "ID текущего документа"
tag_hide = "Тег, позволяющий скрыть контент для определенных групп пользователей<br><br><strong>Х</strong> - номер группы<br><strong>TEXT</strong> - текст, если доступ запрещён<br><br><em>Пример:</em> [tag:hide:2:Эта форма не для вас!][/tag:hide]"
tag_uemail = "Email пользователя (на основе данных из профиля, а не формы!)"
tag_uname = "И. Фамилия пользователя (на основе данных из профиля)"
tag_ufname = "Имя пользователя (на основе данных из профиля)"
tag_ulname = "Фамилия пользователя (на основе данных из профиля)"
tag_ulogin = "Логин пользователя (на основе данных из профиля)"
tag_if_fld = "Условие на значение поля. В теге используйте стандартные конструкции сравнения PHP/JS<br><br><em>Пример:</em><br>[tag:if_fld:15 == '1']<br>...<br>[tag:elseif_fld:15 > '2']<br>...<br>[tag:else_fld]<br>...<br>[/tag:if_fld]"
tag_f_valid = "Выведет контент, если все поля формы прошли валидацию"
tag_f_invalid = "Выведет контент, если хотя бы одно поле формы не прошло валидацию"
tag_easymail = "Быстро генерирует список всех значений полей, участвующих в шаблоне формы (вместо того, чтобы прописывать все теги вручную)"
tag_if_user = "Выведет контент в письме пользователю, заполнившему форму"
tag_if_admin = "Выведет контент в письме получателям-админам (&quot;главным получателям&quot; или адресату из поля &quot;получатель на выбор&quot;)"
tag_fld_subject = "Значение поля <strong>Тема</strong>"
tag_fld_email = "Значение поля <strong>Email</strong>"
tag_sitename = "Название сайта"
tag_sitehost = "Адрес сайта"
info_php_tags = "Доступен php и теги"
code = "Исполняемый код"
code_info = "Данные формы (валидация, шаблоны, получатели и т.д.) хранятся в переменной класса $this->form."
code_onsubmit = "Код, исполняемый сразу после отправки формы (до валидации)"
code_onvalidate = "Код, исполняемый после валидации формы"
code_onsend = "Код, исполняемый после отправки писем"
mfld_email = "Email"
mfld_subject = "Тема"
mfld_receivers = "Получатель на выбор"
mfld_captcha = "Капча"
mfld_copy = "Отправка копии"
tag_mail_empty = "не заполнено"
history = "История"
date = "Дата"
author = "Автор"
status = "Статус"
stat_new = "Новое"
list_new = "Новых"
stat_viewed = "Просмотрено"
list_viewed = "Просмотренных"
stat_replied = "Отвечено"
list_replied = "Отвеченных"
request = "Обращение"
response = "Ответ"
responses = "Ответы"
write_response = "Написать ответ"
body = "Тело письма"
save_draft = "Сохранить черновик"
send = "Отправить ответ"
return_dialogs = "Вернуться к списку обращений"
profile_look = "Перейти к профилю"
write_email = "Написать письмо"
from = "от"
look = "Посмотреть"
set_replied = "Пометить как отвеченное"
marked_replied = "Было отмечено как отвеченное"
attach = "Вложения"
respose_sent = "Ответ успешно отправлен"
cn_actions = "Действия"
cn_del_mail = "Вы уверены, что хотите удалить этот e-mail?"
cn_not_mail = "В этой форме нет писем..."
cn_view = "Просмотр истории"
cn_status = "Статус сообщений"
cn_alias_not = " -- "
cn_count_messages = "сообщений: "
cn_copy_to_clipboard = "Скопировать в буфер обмена"
cn_return_list_form = "Вернуться к списку форм"
cn_mod_info = "Важно: модуль использует метод отправки почты установленный в системных настройках, в разделе "
cn_mod_info_a = "Настройки почты."
info_attr_name = "Значение атрибута name для этого поля:"
public_key_recaptcha_v3 = "Публичный ключ reCAPTCHA v3"
title_pub_key_recap = "Открытый ключ reCAPTCHA v3 указанный в системных настройках, используется на стороне клиента (например в js скриптах)"
found_key_recap_v3 = "В системных настройках обнаружены и будут использоваться модулем API ключи reCAPTCHA v3"
notfound_key_recap_v3_1 ="API ключи reCAPTCHA v3 не обнаружены."
notfound_key_recap_v3_2 =" Вы можете установить их в разделе "
notfound_key_recap_v3_3 ="Системные настройки"
demo_jqval_cap = "Без Ajax, с jQuery Validation Plugin и reCAPTCHA v3"
demo_ajax_jqval_cap = "Ajax, с jQuery Validation Plugin и reCAPTCHA v3"

192
forms/lang/ua.txt

@ -0,0 +1,192 @@
[name]
MODULE_NAME = "Формы"
MODULE_DESCRIPTION = "Данный модуль предназначен для создания веб-форм (например, обратной связи или простейшего оформления заказа), которые могут состоять из любого набора полей. Для вывода в публичной части сайта используйте тег <strong>[mod_forms:XXX]</strong>, где XXX - это id или алиас формы."
[module]
contacts = "Контакты New"
mod_info = "В данном разделе приведен список всех контактных форм. Вы можете, добавить новую форму или отредактировать существующую."
forms = "Список форм"
form = "Форма"
noforms = "В модуле пока нет ни одной контактной формы"
form_new = "Создать форму"
form_deleting = "Вы уверены, что хотите удалить форму?"
form_creating = "Создание новой формы"
form_notfound = "указанная форма не найдена"
form_editing = "Редактирование формы"
main_sets = "Основные параметры"
title = "Название"
alias = "Алиас"
protection = "Защита от повторной отправки"
protect_i = "Рекомендуется включать для форм без Ajax.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Если защита включена, на финишной странице (после успешной отправки формы) при обновлении страницы пользователь не увидит сообщения &quot;Подтвердите повторную отправку данных...&quot;. Вместо этого загрузится заново чистая форма."
demo = "Создать пример формы"
demo_noajax = "без Ajax"
demo_ajax = "Ajax, сервер возвращает код формы"
demo_ajax_o = "Ajax, сервер возвращает результат валидации"
alias_i = "Опционально. Алиас формы позволяет использовать легко запоминающийся тег [mod_contact:alias] вместо [mod_contact:id]. Алиас не должен являться числом, может содержать только цифры, латинские буквы, дефис, подчёркивание, иметь длину не более 20 символов и быть уникальным в пределах модуля"
alias_accept = "Этот алиас можно использовать"
alias_er_syn = "Неверный алиас!<br> Алиас не должен являться числом, может содержать только цифры, латинские буквы, дефис, подчёркивание и иметь длину не более 20 символов"
alias_er_exists = "Неверный алиас!<br> Данный алиас уже привязан к другой контактной форме"
recs = "Получатели"
name = "Имя"
fields_sets = "Настройки полей"
active_i = "Активировать поле (если чекбокс пустой, тег в шаблоне будет заменён на пустую строку)"
type = "Тип"
doc = "Документ"
multidoc = "Документ (multi)"
other_input = "Другой input"
other_input_i = "Аттрибут type"
pattern_i = "Шаблон для preg_match<br/> <em>Пример:</em> <strong>/^[A-Za-z0-9]+$/ie</strong><br/><br/> Либо фильтр для filter_var<br/> <em>Пример:</em> <strong>FILTER_VALIDATE_EMAIL</strong>"
pattern = "Валидация"
defaultval = "По умолчанию"
sets = "Параметры"
attributes = "Аттрибуты тега поля"
field_add = "Добавить поле"
form_tpl = "Шаблон формы"
mail_tpl = "Шаблон письма"
finish_tpl = "Шаблон страницы после отправки формы"
conditions = "Условия"
rubheader = "Скрипты и стили, необходимые для оформления и функционирования формы"
rubheader_info = "Избегайте дублирования скриптов в модуле и шаблоне"
tag = "Тег"
field_creating = "Добавление поля..."
field_new_error = "Укажите название поля!"
type_i = "Для <strong>input</strong> в аттрибутах можно указать свой <strong>type</strong> (по умолчанию подставится <strong>text</strong>)"
fld_tpl_toggle = "Показать/свернуть шаблон вывода поля"
field_tpl = "Шаблон поля"
fld_del = "Вы уверены, что хотите удалить это поле?"
fld_deleting = "Удаление поля..."
required = "Обязательное поле"
setting_empty = "Сначала настройте опции для выбора (слева)"
yes = "да"
no = "нет"
fld_i = "Поле работает только если его тег вставлен в шаблон и слева стоит галочка активации"
copy_fld_i = "<strong>Отправка копии </strong> будет выполнена, даже если в значении по умолчанию стоит галка, а тег в шаблон не вставлен / поле не активировано"
select_req_i = "Селект будет считаться не заполненным, если выбран первый вариант"
file_size = "Макс. размер, мб"
file_size2 = "Ограничение размера файла, мб"
create = "Создать"
edit = "Редактировать"
copy = "Копировать"
delete = "Удалить"
actions = "Действия"
saved = "Сохранено"
notsaved = "Во время сохранения произошла ошибка"
created = "Форма успешно создана"
copied = "Форма успешно скопирована и сохранена<br>Отредактируйте название и алиас"
deleting = "Удаление..."
add_refresh = "Добавить и обновить"
save = "Сохранить"
return_to_forms = "Вернуться к списку контактных форм"
refresh = "Обновить"
mail_set = "Настройки письма"
format = "Формат"
text = "Текст"
from_email = "Email отправителя"
from_name = "Имя отправителя"
recs_main = "Главные получатели"
recs_main_i = "Эти адресаты получат письмо в любом случае"
subject_tpl = "Шаблон темы"
email_accept = "Правильный Email"
email_error = "Неверный синтаксис Email-а!"
tag_fld = "Тег поля, поле подставляется с использованием своего шаблона"
tag_fld_mail = "Значение поля, введённое пользователем"
tag_fld_tpl = "Тег поля, поле подставляется с подстановкой аттрибутов"
tag_attr = "Вставить основные аттрибуты"
tag_id = "Id поля"
tag_title = "Тег названия поля"
tag_valid = "Выведет контент, если поле соответствует заданному шаблону"
tag_invalid = "Выведет контент, если поле не соответствует заданному шаблону"
tag_nempty = "Выведет контент, если поле помечено как обязательное и пользователь ввёл данные"
tag_empty = "Выведет контент, если поле помечено как обязательное и пользователь не ввёл данные"
tag_path = "Корневой путь установки"
tag_media = "Путь до папки с шаблоном<br><br><i>Пример:</i> [tag:mediapath]images/logo.gif"
tag_css = "Сжимает несколько css-файлов в один. Возвращает путь.<br><b>FFF</b> - имена файлов через запятую<br><b>P</b> - путь к папке с файлами, не обязательно. По умолчанию - [tag:mediapath]css/<br><br><i>Пример:</i> href=&quot;[tag:css:reset.css,style.css]&quot;"
tag_js = "Сжимает несколько js-файлов в один. Возвращает путь.<br><b>FFF</b> - имена файлов через запятую<br><b>P</b> - путь к папке с файлами, не обязательно. По умолчанию - [tag:mediapath]js/<br><br><i>Пример:</i> href=&quot;[tag:js:common.js,main.js]&quot;"
tag_formtitle = "Название формы"
tag_formalias = "Алиас формы (или id, если алиас не назначен)"
tag_url = "URL текущей страницы"
tag_docid = "ID текущего документа"
tag_hide = "Тег, позволяющий скрыть контент для определенных групп пользователей<br><br><strong>Х</strong> - номер группы<br><strong>TEXT</strong> - текст, если доступ запрещён<br><br><em>Пример:</em> [tag:hide:2:Эта форма не для вас!][/tag:hide]"
tag_uemail = "Email пользователя (на основе данных из профиля, а не формы!)"
tag_uname = "И. Фамилия пользователя (на основе данных из профиля)"
tag_ufname = "Имя пользователя (на основе данных из профиля)"
tag_ulname = "Фамилия пользователя (на основе данных из профиля)"
tag_ulogin = "Логин пользователя (на основе данных из профиля)"
tag_if_fld = "Условие на значение поля. В теге используйте стандартные конструкции сравнения PHP/JS<br><br><em>Пример:</em><br>[tag:if_fld:15 == '1']<br>...<br>[tag:elseif_fld:15 > '2']<br>...<br>[tag:else_fld]<br>...<br>[/tag:if_fld]"
tag_f_valid = "Выведет контент, если все поля формы прошли валидацию"
tag_f_invalid = "Выведет контент, если хотя бы одно поле формы не прошло валидацию"
tag_easymail = "Быстро генерирует список всех значений полей, участвующих в шаблоне формы (вместо того, чтобы прописывать все теги вручную)"
tag_if_user = "Выведет контент в письме пользователю, заполнившему форму"
tag_if_admin = "Выведет контент в письме получателям-админам (&quot;главным получателям&quot; или адресату из поля &quot;получатель на выбор&quot;)"
tag_fld_subject = "Значение поля <strong>Тема</strong>"
tag_fld_email = "Значение поля <strong>Email</strong>"
tag_sitename = "Название сайта"
tag_sitehost = "Адрес сайта"
info_php_tags = "Доступен php и теги"
code = "Исполняемый код"
code_info = "Данные формы (валидация, шаблоны, получатели и т.д.) хранятся в переменной класса $this->form."
code_onsubmit = "Код, исполняемый сразу после отправки формы (до валидации)"
code_onvalidate = "Код, исполняемый после валидации формы"
code_onsend = "Код, исполняемый после отправки писем"
mfld_email = "Email"
mfld_subject = "Тема"
mfld_receivers = "Получатель на выбор"
mfld_captcha = "Капча"
mfld_copy = "Отправка копии"
tag_mail_empty = "не заполнено"
history = "История"
date = "Дата"
author = "Автор"
status = "Статус"
stat_new = "Новое"
list_new = "Новых"
stat_viewed = "Просмотрено"
list_viewed = "Просмотренных"
stat_replied = "Отвечено"
list_replied = "Отвеченных"
request = "Обращение"
response = "Ответ"
responses = "Ответы"
write_response = "Написать ответ"
body = "Тело письма"
save_draft = "Сохранить черновик"
send = "Отправить ответ"
return_dialogs = "Вернуться к списку обращений"
profile_look = "Перейти к профилю"
write_email = "Написать письмо"
from = "от"
look = "Посмотреть"
set_replied = "Пометить как отвеченное"
marked_replied = "Было отмечено как отвеченное"
attach = "Вложения"
respose_sent = "Ответ успешно отправлен"
cn_actions = "Действия"
cn_del_mail = "Вы уверены, что хотите удалить этот e-mail?"
cn_not_mail = "В этой форме нет писем..."
cn_view = "Просмотр истории"
cn_status = "Статус сообщений"
cn_alias_not = " -- "
cn_count_messages = "сообщений: "
cn_copy_to_clipboard = "Скопировать в буфер обмена"
cn_return_list_form = "Вернуться к списку форм"
cn_mod_info = "Важно: модуль использует метод отправки почты установленный в системных настройках, в разделе "
cn_mod_info_a = "Настройки почты."
info_attr_name = "Значение атрибута name для этого поля:"
public_key_recaptcha_v3 = "Публичный ключ reCAPTCHA v3"
title_pub_key_recap = "Открытый ключ reCAPTCHA v3 указанный в системных настройках, используется на стороне клиента (например в js скриптах)"
found_key_recap_v3 = "В системных настройках обнаружены и будут использоваться модулем API ключи reCAPTCHA v3"
notfound_key_recap_v3_1 ="API ключи reCAPTCHA v3 не обнаружены."
notfound_key_recap_v3_2 =" Вы можете установить их в разделе "
notfound_key_recap_v3_3 ="Системные настройки"
demo_jqval_cap = "Без Ajax, с jQuery Validation Plugin и reCAPTCHA v3"
demo_ajax_jqval_cap = "Ajax, с jQuery Validation Plugin и reCAPTCHA v3"
Loading…
Cancel
Save